Produkt och tillverkningsnyheter

25
Aug
Hemsidan2

R.Automatic fick uppdraget att skapa en ny styrning till en befintlig vacuumpackmaskin. Förutom Styrsystemet ingick det i uppdraget att skapa kommunikation mellan människa och maskin. Från en gammal HMI med 3 rader och få tecken, kan personalen nu på Rönkä packlina, manövrera maskinen med en 7” fyrfärgspanel och moderna HMI-sidor med animationer.      

Kort om R.Automatic

Anpassat för er produktion

R.Automatics företagsidé är att leverera innovativ och unik automatiserad produktions utrustning med hög kostnadseffektivitet. För att kunna uppnå detta söker vi, gärna tillsammans med er, nya lösningar som ofta skiljer sig från ”hur man brukar göra”. Vi utvecklar och konstruerar specialmaskiner i dialog med er eftersom att det är ni som känner er produkt och tillverkningsprocess bäst. Detta kräver annorlunda maskiner, olikartad utrustning, fräscha idéer och nya rutiner. Vi på R.Automatic har stor erfarenhet av detta tänk.


Nordligaste ABB Robotics partner

R.Automatic är Världens nordligaste ABB Robotics partner.Vårt Partnerskap med ABB Robotics gör att vi tillsammans kan erbjuda och utveckla den mest optimala robotlösningen för era behov.

Kontakta oss

 Övertorneå

 Adress: R.Automatic AB
Verkstadsvägen 3
 _ 957 32 Övertorneå
 _
 Telefon växel: +46 927 - 800 580
 Fax: +46 927 - 800 588
 _
 E-postadress: info@rauto.se
 _

 Luleå

 Adress: R.Automatic AB
Terminalspåret 2
954 32 Gammelstad
 E-postadress: info@rauto.se
 Telefon: +46 70 345 95 81