25
Aug
Hemsidan2

R.Automatic fick uppdraget att skapa en ny styrning till en befintlig vacuumpackmaskin. Förutom Styrsystemet ingick det i uppdraget att skapa kommunikation mellan människa och maskin. Från en gammal HMI med 3 rader och få tecken, kan personalen nu på Rönkä packlina, manövrera maskinen med en 7” fyrfärgspanel och moderna HMI-sidor med animationer.      

18
Nov

R.Automatic integrerar ny nya ultraljudsstation till Ferruforms  gradningscell. Förberedelser görs med hjälp av off-line programmering av roboten som betjänar den nya stationen. Roboten uppgraderas med SoftMove. En avancerad mjukservo option från ABB. Då NDT har monterats korrigeras dess arbetsobjekt i robotsystemet till stationens verkliga position. Den nya stationen kontrollerar svets kvaliteten på Ferruforms produkter med hjälp av ultraljud.

R.Automatic utvecklar mätutrustning för nivåkontroll till Mefos masugn. Utrustningen mäter kontinuerligt nivån genom lodning. Lodet firas ner via ett rör försedd med ventil placerad på toppen av masugnen. när vikten når materialnivå minskar lasten på vajern och därmed detekteras nivån, allt eftersom materialnivån sjunker ner så följer lodet efter och nivån uppdateras. Installationen är mycket […]