Besöks adress

 

 R.Automatic AB
 Verkstadsvägen 3
 957 32 Övertorneå_
 _
 Telefon växel:  +46 927 – 800 580
 Fax:  +46 927 – 800 588
 _
 E-postadress: info@rauto.se
  
 
 

Kontakt Personer

                              

 
VD Projektledare
Roger Anttila Tel: +46 70 345 95 81 Gert Keskitalo Tel:  +46 70 227 59 40
roger@rauto.se gert@rauto.se
 fff
PLC, System  Vision, HMI
Stefan Sannemalm ​Tel: +46 70 681 96 05 Göran Löf Tel: +46 70 338 65 72
stefan@rauto.se goran@rauto.se
 
Konstruktion EL  Konstruktion Mek
Mattias Rousu Tel: +46 73 031 62 46 Axel Norberg Tel: +46 73 084 66 38
mattias@rauto.se axel@rauto.se
 
Robot
Roger Anttila Tel: +46 70 345 95 81
roger@rauto.se