18
nov

Ultraljud

R.Automatic integrerar ny nya ultraljudsstation till Ferruforms  gradningscell.

Förberedelser görs med hjälp av off-line programmering av roboten som betjänar den nya stationen. Roboten uppgraderas med SoftMove. En avancerad mjukservo option från ABB. Då NDT har monterats korrigeras dess arbetsobjekt i robotsystemet till stationens verkliga position.

Den nya stationen kontrollerar svets kvaliteten på Ferruforms produkter med hjälp av ultraljud.