18
Nov

Ferruform

FERRUFORM

I sin verksamhet har Ferruform en robotiserad och automatiserad produktionscell vilken utför gradningsoperationer på företagets produkter. . Cellen är installerad och utformad av ABB AB.   R.Automatic har tillsammans med ABB vidareutvecklat säkerhetsfunktionen i cellen.

Var och en av de tre portarna till gradningsstationer kompletteras med säkerhetsbrytare. Vidare har Robotens befintliga axelövervakande funktion ersättas av den mer avancerade varianten SafeMove. SafeMove är en ABB rörelse övervakande funktion för robotar som uppfyller gällande krav på maskinsäkerhet. De nya säkerhetsgivarna för portarna ansluts till SafeMove enheten i robotens styrskåp. Till SafeMove enheten ansluts även signaler för övervakning av gradcellernas gångdörrar. SafeMove programmeras att övervaka säkerhetszoner i gradcellerna i två nivåer beroende på om personal befinner sig i gradcellen eller ej.

Uppgraderingen ger kortade cykeltider samtidigt som säkerheten höjs och risker för kollisioner förebyggs.