23
okt

Lodmätning till Mefos

R.Automatic utvecklar mätutrustning för nivåkontroll till Mefos masugn.

Utrustningen mäter kontinuerligt nivån genom lodning. Lodet firas ner via ett rör försedd med ventil placerad på toppen av masugnen. när vikten når materialnivå minskar lasten på vajern och därmed detekteras nivån, allt eftersom materialnivån sjunker ner så följer lodet efter och nivån uppdateras.

Installationen är mycket kompakt och förberedd för anslutas till det befintliga styrsystemet.