5
Dec

Electrolux

Sammanstaellning-1

Till Elektrolux levererar R.Automatic en unik robotiserad punktsvetscell. Robotcellen är utrustad med servoasisterad punktsvetstång och 3 axlig lägesställare. Så väl svetprocessen som hanteringen av de svetsade produkterna utförs av roboten.  För att ge roboten möjlighet att plundra fixturerna och hantera produkterna har vakuum gripdon integrerats på punktsvetstången. Fixturerna är utformade för att hantera ett stort antal varianter av produkten.

Omställning av  fixturerna utförs automatiskt genom att utnyttja de integrerade vakuumgripdonet monterade på robotens svetstång för positionering av fixturgaveln.

Vi har valt att montera huvudkomponenterna i uppställningen på en gemensam plattform. Utformningen påminner om en AW cell och konceptet ger mycket korta integrationstider och minimerar störningar som kan uppstå i samband med installationen.  ”Plug and Play”.

Gör som Electrolux, välj unik genomtänkt automation från R.Automatic AB

www.electrolux.se

Elux1-blue-2